O klubu

Radio klub prlek je klub, kjer se združujejo radioamaterji in njihovi podporniki. Radioamater (operater) je oseba, ki je naredila radioamaterski (operaterski) izpit in lahko uporablja določene spektre radiofrekvenčnega prostora. Pri tem mora upoštevati pravila, ki jih je spoznal na izpitu.
Radio frekvenčni prostor lahko uporablja:

  • za pogovore,
  • vzpostavljanje zvez,
  • radijska tekmovanja,
  • testiranje naprav, ki so jih je sestavili radioamaterji,
  • za prenos sporočil v izrednih situacijah (ARON)