Predstavitev radioamaterstva na OŠ v Srednji Bistrici

Na klubski mail smo dobili prošnjo, če bi lahko naš zanimiv hobi predstavili osnovnošolcem na mednarodni izmenjavi.
Po nekaj dogovarjanja, kaj so želje in zmožnosti, smo se povezali z sosednjima radiokluboma, ki sta na tem območju aktivna in sestavili smo eno dobro predstavitev.

Časa za samo predstavitev je bilo razmeroma malo. Prikazali pa smo največ, kar se je v tem času dalo. Tako so udeleženci naredili preprosto elektronsko vezje. Videli v živo, kaj pomeni komunicirati preko radijske postaje. Komunicirali so tako samo preko murskega gozda, kakor tudi par tisoč km daleč. Predsednik Zveze Radioamaterjev Slovenije je predstavil tudi delo preko satelita. Ta možnost komunikacije odpira razne opcije. In sicer najsnovnejša komunikacija z morsejevo abecedo oz. v radioamaterstvu mu rečemo telegrafija. Pa vse do prenosa žive slike in govora. Zaradi pozicije in višine satelita je komunikacija mogoča po Evropi, sevenem delu Afrike, nekaj malo Azije, ter malo Južne Amerike.

Tretji del predstavitve pa je prikazal lov na lisico. Udeleženci so spoznali, kako to poteka in nato poiskali dve lisici in far, kakor rečemo lisici v cilju.

Moramo napisati, da je predstavitev uspela, saj so se udeleženci še potem pogovarjali o vsebini, ki so jo videli. Upam, da bo komu od udeležencev odprlo nova obzorja ali ga mogoče usmerilo na poklicno pot.